umowa najmu moze byc rozwiazana przez wlaściciela w przypadku naruszenia przez najemce postanowien dotyczacych przeprowadzania na nieruchomości prac konserwacyjnych. umowa najmu mieszkania umowa najmu określa warunki najmu, takie jak okres najmu, wysokośc czynszu, terminy platności, zasady korzystania z nieruchomości oraz obowiazki najemcy i wlaściciela. w przypadku wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, najemca ma obowiazek zwrocic mieszkanie w stanie zgodnym z umowa.