umowa najmu moze byc rozwiazana przez najemce w przypadku naruszenia przez wlaściciela postanowien dotyczacych przeprowadzania na nieruchomości dzialan szkodliwych dla klimatu. umowa najmu mieszkania umowa najmu moze byc rozwiazana przez najemce w przypadku potrzeby przeprowadzenia remontu lub modernizacji nieruchomości, jeśli wlaściciel nie wyrazi na to zgody. w przypadku naruszenia umowy przez najemce, wynajmujacy ma prawo do potracenia z kaucji kosztow naprawy szkod.