https://trzewiczek.pl/historia-i-rozwoj-implantu-x-stop/ - rehabilitacja - W rehabilitacji ważne jest także monitorowanie postępów pacjenta i dostosowywanie terapii do jego aktualnych potrzeb.